Zbirke nalog

BRalni listi

Zbirka neumetnostnih besedil in vprašanj. Besedila so raznolika po vsebini, dolžini in zahtevnosti. Primerna so za otroke od 3. razreda dalje. Uporablja se jih lahko tudi v višjih razredih osnovne šole.

Cena: 25 €