Individualna pomoč

blur-child-classroom-256468-1

Tako, kot je pomembna čim bolj zgodna specialno-pedagoška diagnostična ocena funkcioniranja otroka in posledično čim prejšnje prepoznavanje primanjkljajev na posameznih področjih učenja, ki jih ima otrok, tako pomembna je tudi takojšnja strokovna specialno-pedagoška, po možnosti individualna, pomoč. Tovrstno pomoč nudimo tudi pri nas. Pomoč se lahko organizira na več načinov. Kateri je primeren za posameznega otroka, se odločimo na podlagi predhodne diagnostične ocene, želj staršev in otroka ter na podlagi tega ali je otroku že nudena kakršna koli dodatna strokovna pomoč v okviru rednega izobraževanja.