Branje

Se lahko težave pri branju pojavijo zaradi skotopičnega sindroma ali disleksije? Je mogoče, da je pri isti osebi prisotno oboje? Na ti dve in še na mnogo drugih vprašanj smo odgovorili ob letošnjem mednarodnem tednu zavedanja o skotopičnem sindromu.
Za disleksijo so značilne težave z jezikovnim procesiranjem in fonološki primanjkljaji, zaradi česar posameznik težko prepoznava in v delovni spomin prikliče glasove v besedi, ki je zapisana. Za disleksijo je odgovoren levi senčni reženj, težave v zvezi z disleksijo pa omilimo predvsem z vajami branja, s poudarkom na fonemskem zavedanju.
Za skotopični sindrom pa so značilne težave z vizualnim procesiranjem in vizualna popačenja ter fizično neugodje, zaradi česar je prisotno megljenje, tresenje, premikanje črk ali spreminjanje besed, pogosto pa pride tudi do glavobolov, slabosti, izčrpanosti, napetosti v očeh … Za skotopični sindrom je odgovoren zatilni reženj oz. vizualni korteks, težave v zvezi s skotopičnim sindromom pa omilimo oz. odpravimo z individualno določenimi barvnimi folijami ali očali z barvnimi filtri Irlen®.
Več o razlikah med disleksijo in skotopičnim sindromom boste izvedeli na posnetku.

PREDAVANJE O RAZLIKAH MED DISLEKSIJO IN SKOTOPIČNIM SINDROMOM ob mednarodnem tednu zavedanja o skotopičnem sindromu (19. 10. 2020)
Organizator: Trubarjeva hiša literature
Predavateljici: Petra Vovk, prof. def., in Maja Volk, mag. prof. inkl. ped., obe cerificirani presojevalki skotopičnega sindroma po metodi Irlen.