Storitve

naše storitve

  • specialno-pedagoška diagnostika;
  • testiranje skotopičnega sindroma;
  • Brain Gym in taktilna integracija;
  • svetovanje;
  • individualna pomoč;
  • predavanja.

Pri nas vam nudimo naslednje storitve: specialno-pedagoško diagnostiko, svetovanje, individualno pomoč otrokom in predavanja.

black-and-white-black-and-white-black-and-white-262488

Specifične učne težave, disleksija, dispraksija, diskalkulija, ADHD, skotopični sindrom.

art-board-game-challenge-163064

Individualni načrt domačega dela, priprava delovnega materiala, redno spremljanje napredka.

blur-child-classroom-256468

Redna individualna pomoč specialnega pedagoga.

mic-mic-stand-microphone-64057

Predavanja o skotopičnem sindromu.

Pomoč pri različnih težavah s pomočjo gibanja in dotika