Brain Gym in taktilna integracija

Brain Gym®

Brain Gym® je program ki obsega enostavne gibalne vaje. Olajšajo vsako učenje, predvsem pa spodbujajo učne spretnosti. Dejavnosti so živahne in zabavne. Metoda omogoča, da se povežejo in aktivirajo vsi možganski predeli, ki so potrebni za optimalno učenje.

Brain Gym® temelji na predpostavki, da je gibanje temelj vsega učenja, saj je človekovo gibanje povezano s čustvenimi in miselnimi procesi v možganih.

Avtorja metode sta dr.Paul in Gail E. Dennison.

Inovativna metoda

 • za boljše branje in izražanje,
 • za uspešnejše učenje matematike,
 • za boljšo samopodobo,
 • za boljšo zbranost,
 • za dobre športne dosežke,
 • za obvladovanje hiperaktivnosti in pretiranega sanjarjenja,
 • za boljše načrtovanje,
 • za obvladovanje stresa.

 

Taktilna integracija®

Taktilna integracija® je metoda nevro-senzorne-motorične integracije po dr. Svetlani Masgutovi. Je oblika nevrostimulacije, ki aktivira različne kožne in proprioceptivne receptorje za integracijo senzoričnega in telesno/umskega sistema. Koža je naš največji organ. Tvori mejo med fizičnim telesom in zunanjim svetom ter igra pomembno vlogo pri izkušnjah, ki jih doživimo v življenju. Ena od najpomembnejših funkcij kože je razvoj čuta s tipom in nevro-senzorna-motorična integracija.

Receptorji v koži po celem telesu predstavljajo nenehen vir informacij za centralni živčni sistem, hranjenje možganov in razvrščanje vstopnih dražljajev glede na njihov pomen.

Cilj taktilne integracije® so optimizirati možgansko deblo, sprostiti obrambne reflekse in v celotnem sistemu spodbuditi občutek varnosti, iz katerega izhajata zaupanje in zdrav razvoj.

Posledice so:

 • optimiziranje možganskega delovanja,
 • spodbujanje integracije senzornega sistema,
 • optimiziranje integracije refleksov,
 • omogočanje prijetne izkušnje varnega in spoštljivega dotika,
 • razvoj zavedanja telesa,
 • pozitivne spremembe pri učenju in razvoju.

Taktilno integracijo uspešno uporabljamo pri otrocih in odraslih, ki

 • imajo specifične učne težave,
 • težave s pozornostjo in koncentracijo ter hiperaktivnostjo (ADD/ADHD),
 • šibko senzorično integracijo,
 • slabo uravnavajo taktilne občutke,
 • avtizem, Aspergerjev sindrom,
 • govorno-jezikovne težave ter
 • druge razvojne zaostanke.

S taktilno integracijo® dosežemo globoko sprostitev in umiritev telesa. Primerna je za vse, ki se srečujejo s stresom, so jezni in agresivni, prestrašeni ali negotovi.