Težave

 

 

 

 

 

 


kaj je to?

Disleksija, dispraksija, diskalkulija, ADHD, skotopični sindrom, nekaj drugega?

Ste kdaj razmišljali kaj se dogaja z Vami ali z Vašim otrokom, pa nikakor niste znali določiti za kakšne težave gre in na kakšen način si oz. mu lahko pomagate? Na tem mestu so napisani kratki opisi najpogostejših težav, s katerimi se srečujemo – sami pri sebi, kot starši, učitelji … Pomembno je, da čim prej prepoznamo za kakšno težavo gre, saj le na ta način lahko pravočasno pomagamo.

Zavedati pa se moramo, da samo nek opis ali seznam težav ni dovolj – potrebna je natančna in strokovna ocena posameznikovega funkcioniranja. Takšen seznam nam da le okviren vpogled v določeno težavo, ni pa nikakršno zagotovilo, da to težavo imamo ali nimamo.

blur-child-classroom-256468-1

Pozornost, pomnjenje, mišljenje, koordinacija, komunikacija (jezik, govor), branje, pisanje, pravopis, računanje, socialna kompetentnost in čustveno dozorevanje. 

aaron-burden-236415-unsplash

Kombinacija težav na področju fonološkega (glasovnega) procesiranja, delovnega pomnjenja, hitrega poimenovanja, operiranja z zaporedji ter težav pri doseganju avtomatizacije osnovnih veščin.

abacus-addition-arithmetic-1019470

Težave z razumevanjem pojmov števila, velikostnih razmerij in količin ter težave z ocenjevanjem določenih vrednosti.

art-materials-art-supplies-blocks-1148496

Vizualni korteks v možganih zaradi primanjkljaja katere od barv mavrice ali več njih vidne signale zaznava drugače, najteže črne črke na bleščečem belem papirju.

boys-childhood-children-551581-2

Razvojna motnja, ki jo opredeljujejo znaki pomanjkljive pozornosti, hiperaktivnost in impulzivnost.

action-activity-boy-296301

Kronično, po navadi trajno stanje pri otrocih, ki se kaže predvsem v slabši kvaliteti in hitrosti motorične aktivnosti.