Svetovanje

art-board-game-challenge-163064

Na željo staršev se lahko pripravi načrt dela, skupaj z vsem potrebnim materialom, za določeno obdobje. Starši potem skupaj z otrokom doma sledijo začrtanemu načrtu dela in se vračajo zgolj na redne kontrole stanja, na podlagi katerih načrtujemo delo v prihodnje. Srečanja lahko potekajo tedensko, na 14 dni ali mesečno.