O nas

lena zmore

Lena zmore je kraj, kjer so naša prva skrb vsi tisti, ki imajo zaradi bolj ali manj znanih vzrokov težave pri učenju, branju, pisanju in na ostalih področjih, ki vplivajo na uspešnost v šoli, pa tudi v službi.

Trudimo se, da najdemo vzrok vašim težavam in pravo pot do njihove popolne ali vsaj delne rešitve.

blur-color-cube-208147

LENA ZMORE

Lena zmore je kraj, kjer so naša prva skrb vsi tisti, ki imajo zaradi bolj ali manj znanih vzrokov težave pri učenju, branju, pisanju in na ostalih področjih, ki vplivajo na uspešnost v šoli, pa tudi v službi.

Trudimo se, da najdemo vzrok vašim težavam in pravo pot do njihove popolne ali vsaj delne rešitve.

Petra Vovk, prof. def.

Petra Vovk je leta 2004 diplomirala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer defektologija, in se zaposlila na osnovni šoli s prilagojenim programom, kjer je veliko večino časa delala v mobilni službi kot izvajalka dodatne strokovne pomoči. Nekaj časa je bila tudi članica komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami na ZRSŠ.

Po zaključeni diplomi se je redno formalno in neformalno izobraževala na področju specifičnih učnih težav, avtizma, priprave didaktičnega materiala, branja in motiviranja za branje, taktilne integracije … Leta 2017 je postala certificirana presojevalka skotopičnega sindroma, od leta 2020 pa je certificiran diagnostik skotopičnega sindroma po metodi Irlen. Izobraževanje je opravila pri g. Alanu Pennu, vrhunskemu Irlen strokovnjaku, ki ga je izobrazila Helen Irlen osebno.

Jana Brelih Humar, prof. def.

Jana Brelih Humar je specialna pedagoginja, ki že več kot deset let uspešno vodi otroke in mladostnike s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. V osnovni šoli je izvajalka dodatne strokovne pomoči. Potrebe otrok in želja po znanju jo vedno znova vodi v dodatna izobraževanja in izpopolnjevanja.

Jana ima dodatna znanja s področja Brain Gym®-a, optimalnega delovanja možganov, simetričnega risanja in orodja za delo z disleksijo. Izvaja taktilno integracijo, različne vaje grafomotorike in zaznavanja celega telesa. Opravljeno ima usposabljanje za uporabo bralnih preizkusov (CPMS, oddelek za psihologijo, FF UL: Bralni test in Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti učencev). Za učenčevo varnost in delo brez strahu pa obravnave otrok dopolnjuje s čustvenim opismenjevanjem ter z znanji, ki jih je pridobila na izobraževanjih o travmi, o vedenjskih in socialnih težavah, o potrebah otrok ter o otrocih z izkušnjo nasilja.
no.